Skip to content

ซันนี่ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์(เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2524) ชื่อเล่น ซันนี่ เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย มีเช้ือสายไทย-สิงคโปร์-ฝรั่งเศส แจง้เกิดจากบทบาท “หมู/ไข่ย้อย” จากภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนสนิท (2548) ซึ่งผลงานดังกล่าวท าให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงน าชายยอดเยี่ยมจาก คม ชัด ลึก อวอร์ด ประจ าปี 2548เกิดเมื่อวนั… Read More »ซันนี่ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์